Izrada web aplikacija

Web aplikacija napredno je rješenje pružanja određenih usluga gdje korisnicima omogućavate pristup određenoj usluzi ili podacima.

Web aplikacija je program smješten na udaljeni server i kojem se može pristupiti s bilo kojeg računala u bilo koje vrijeme, potrebna je samo veza na Internet. Korisnici web aplikacija imaju svoje korisničko ime i lozinku pomoću kojih se prijavljuju u sustav. Moguće je definiranje nekoliko razina pristupa - od master administratora sa svim ovlastima do krajnjeg korisnika koji ima samo one ovlasti i mogućnosti koje mu administrator dopusti.

Web aplikaciju nije potrebno instalirati na Vaše računalo, a mogu ju koristiti svi kojima je dozvoljen pristup, dakle i Vi i Vaši klijenti. Kroz specijalizirane aplikacije možete olakšati i ubrzati komunikaciju i razmjenu dokumentacije unutar Vaše tvrtke. Web aplikacije se mogu koristiti za praćenje rokova i dokumentacije propisanih zakonom ili međunarodnim standardima, upravljanje bazom podataka, internet bankarstvo, rezervaciju smještaja i slično.

Svaka web aplikacija je jedinstvena i prilagođena potrebama klijenata. Iz tog razloga ne postoje jednoznačno definirani paketi već ju izrađujemo prema Vašim željama.
Ako ste zainteresirani za izradu web aplikaciju, kontaktirajte nas sa svojom zamisli. Razradit ćemo ju zajedno i realizirati konačni proizvod kojim ćete biti zadovoljni.

Prednosti korištenja web aplikacija:
Centralizirano spremanje podataka
Svakodnevni backup podataka
Jednostavan pristup
Smanjenje opsega dokumentacije
Ubrzavanje poslovnih procesa
Niži troškovi i veća efikasnost
VEĆI PRIHODI

Categories: usluge, izrada web aplikacija

Tags: web aplikacije, web aplikacija, web sustavi, web rješenja, interentska aplikacija, online aplikacije, it usluge